Revizija

Interna revizija je neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavna aktivnost rukovođena filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan i discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Cilj interne revizije je poboljšati i zaštititi vrijednost organizacije pružanjem na riziku utemeljenog i objektivnog angažmana s izražavanjem uvjerenja, savjeta i uvida.

Najznačajnije dužnosti interne revizije uključuju:

 • objektivan pregled poslovnih procesa u tvrtki,
 • utvrđivanje provođenja relevantnih zakona i internih akata,
 • procjena učinkovitost postupaka upravljanja rizicima koji su trenutno važeći,
 • osiguravanje zaštite poslovanja tvrtke od eventualnih prijevara i krađe imovine te
 • izrada preporuke o tome kako poboljšati unutarnje kontrole i procese upravljanja.
Knjigovodstveni uredi Sintel d.o.o. - Revizija
Knjigovodstvene uredi Sintel d.o.o. - Revizija

Usluge interne revizije  namijenjene su svim poduzećima koja imaju unutarnje ili vanjsko računovodstvo, a žele poboljšati/unaprijediti  svoje poslovanje.

Ukoliko niste sigurni da su Vaši procesi unutar poduzeća u skladu sa Zakonskim okvirima, da su Vaše računovodstvene evidencije  u skladu sa standardima izvještavanja i da Vaša tvrtka ima izgrađen sustav kontrola i smanjenja rizika , obratite nam se kako bismo Vam pomogli u poboljšanju poslovanja.

Specijalizirali smo se za internu financijsku reviziju, gdje naši ovlašteni interni revizori provode :

 • Istraživanje točnosti i vjerodostojnosti računovodstvenih podataka
 • Ispitivanje rezultata računovodstvenog procesa
 • Ispitivanje postojanja i operativne učinkovitosti internih računovodstvenih kontrola
 • Ispitivanje primjene računovodstvenih propisa
 • Provođenje revizije nad kvartalnim financijskim rezultatima nekog odjela (divizije) poduzeća ili utvrđivanje profitabilnosti proizvodne linije na zahtjev vlasnika
 • Izražavanje uvjerenja o usklađenosti
 • Aktivnosti koje interni revizori poduzimaju u suradnji s eksternim revizorima poduzeća u okviru provođenja revizije financijskih izvještaja