Forenzično računovodstvo

Usluge forenzičnog računovodstva namijenjene su svim poduzećima koji žele napraviti analizu financijskih izvještaja prilikom kupnje poduzeća, pripajanja poduzeća, podijele vlasničkih udjela ili kontrole sastavljanja financijskih izvještaja.

Forenzično računovodstvo se bavi otkrivanjem različitih prijevara i pronevjera unutar nekog poduzeća. Takva vrsta računovodstva uključuje istragu vođenja računovodstva i računovodstvenog izvještavanja kako bi se mogle dokazati ili opovrgnuti sumnje u prijevaru.

Najčešća područja prijevara vezanih uz računovodstvo:

 • Nepoštivanje zakonskih propisa
 • Krivotvorenje podataka i knjigovodstvenih dokumenata
 • Prikazivanje fiktivnih događaja
 • Iskrivljavanje poslovnih događaja
 • Prikrivanje krađe novca i ostale imovine društva
Knjigovodstveni uredi Sintel d.o.o. - Forenzična revizija
Knjigovodstvene uredi Sintel d.o.o. - Forenzična revizija

Računovodstvena dokumentacija i izvještaji predstavljaju glavne dokaze o imovinskom i financijskom položaju te poslovnoj i novčanoj uspješnosti nekog subjekta. Manipuliranje računovodstvenim dokumentima i podacima podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka kako bi se prikrila stvarna slika stanja neke tvrtke.

Svrha forenzičnog računovodstva nije samo istraživanje prijevara već i istraživanje i utvrđivanje činjenica vezano uz kupoprodaju, utvrđivanje štete na poslovnoj imovini, posredovanje u sporovima suvlasnika, utvrđivanje vrijednosti izgubljenog profita i drugo.

Najčešći razlozi zašto se angažira računovodstveni forenzičar :

 • Procjena vrijednosti poslovnih transakcija imovine
 • Razdioba imovine na suvlasnike
 • Procjene šteta kod štetnih događaja
 • Otkrivanje profesionalnog nemara i pogrešaka
 • Otkrivanje lažirane dokumentacije
 • Otkrivanje krađa
 • Otkrivanje namjere prijevare
 • Otkrivanje lažiranja u financijskim izvještajima