Sintel

Tarifni modeli i opcije

Naš tarifni sustav prilagođen je individualno pojedinom kupcu, te je istovremeno usklađen sa tarifnim modelima Operatora distribucijskog sustava s obzirom na postojeći Mjerni sustav.

Nižu cijenu električne energije odnosno jeftiniju struju nudimo:
 • kupcima za tarifne modele bijeli i plavi koji koriste javnu uslugu opskrbe električnom energijom (povlaštenim kupcima koji su na „energiji uravnoteženja“)
  Povlašteni kupci koji nisu odabrali opskrbljivača plaćaju cijenu energije prema Metodologiji pružanja usluge uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu. Te cijene su trenutno značajno više.
 • kupcima za tarifne modele CRVENI i BIJELI (povlaštenim kupcima koji su odabrali opskrbljivača)

Naša tvrtka je uvela značajnu novost u tarifnom sustavu, gdje se kod tarifnih modela CRVENI i BIJELI SN ne naplaćuje naknada za angažiranu snagu (vršno opterećenje). Vršno opterećenje je najveća prosječna snaga u obračunskom mjernom intervalu koja se u određenom razdoblju kupcu predaje iz mreže. To je mjerni podatak koji predstavlja veličinu maksimalno angažirane snage na nekom mjernom mjestu u 15-minutnom vremenskom intervalu za obračunski period od mjesec dana. Vršno opterećenje je obračunski element za kupce tarifnih skupina: crveni NN, bijeli SN i bijeli VN.
Ovdje je moguće ostvariti značajnije uštede ovisno o udjelu angažirane snage u ukupnoj potrošnji električne energije.

01.svibnja 2012.g. temeljem odobrenja Vlade Republike Hrvatske došlo je do povećanja cijena električne energije za više od 20% od strane državne elektroprivrede. Nadalje, druga državna tvrtka za opskrbu je od 01.09.2012. godine uvela nove tarifne modele, kao i opskrbnu naknadu koju Nox grupa ne naplaćuje. Cijene naše električne energije povoljnije su čak do 30% ovisno o tarifnim modelima prema kojima kupac koristi električnu energiju.

Kako do povoljnije električne energije?

Ukoliko želite smanjiti troškove električne energije unutar vaše tvrtke/obrta nudimo Vam mogućnost izrade ponude/izračuna o uštedi na mjesečnoj odnosno godišnjoj razini te samim time i mogućnost sklapanja ugovora.

Potrebno je:

 • Ispuniti Zahtjev za dostavu podataka o potrošnji na temelju kojeg možemo napraviti izračun za Vaša mjerna mjesta (Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna) te sastaviti ponudu na kojoj će biti iskazana Vaša mogućnost uštede.
 • ukoliko ste zadovoljni s našim uvjetima sklapate Ugovor o opskrbi električnom energijom.

Nakon toga kupac plaća potrošnju opskrbljivaču (Nox grupa) a mrežarinu državnoj elektroprivredi.Mrežarina je neslužbeni naziv za naknadu korištenja prijenosne i distribucijske mreže koja se obračunava prema Tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja prijenosne i distribucijske mreže.

Obračunski elementi su utrošena električna energija u višoj tarifi, utrošena električna energija u nižoj tarifi, angažirana snaga u doba više tarife, prekomjerno preuzeta jalova energija i naknada za mjernu uslugu.
Prema Pravilima o mjernim podacima Operator distribucijskog sustava (ODS) vrši očitanje brojila jedan puta mjesečno do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec te mjerne podatke dostavlja operatoru tržišta odnosno Opskrbljivaču


Neki od primjera uštede nakon odabira Nox grupe kao opskrbljivača električnom energijom:

 • Obiteljskoj tvrtki koja se bavi proizvodnjom povoljniji smo za 18,8% u odnosu na stare uvjete što znači uštedu od 68000,00 kn godišnje
 •  Proizvodnoj tvrtki u grani poljoprivrede povoljniji smo za 8,13% u odnosu na stare uvjete što znači uštedu od 107000,00 kn godišnje
 • Trgovačkom lancu sa prodajom robe široke potrošnje na preko 50 mjesta u RH povoljniji smo za 15% u odnosu na stare uvjete što znači uštedu od 105000,00 kn godišnje
 • Pekarskom obrtu povoljniji smo 7.3% u odnosu na stare uvjete što znači uštedu od 9000,00kn godišnje.
 • Kontakti
 • Sintel d.o.o.
  Jurja Dobrile 34
  35000 Slavonski Brod
 • +385-(0)35-277-001
 • +385-(0)91-277-0011
 • +385-(0)35-492-293
 • sintel@sintel.hr