Sintel

Knjigovodstvene usluge


KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA:

-- Poduzeća
-- Obrte i slobodna zanimanja
-- Neprofitne organizacije i udruge
-- Proračun

FINANCIJSKO I POREZNO SAVJETOVANJE
OTVARANJE OBRTA I PODUZEĆA


Usluge

Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
 • dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige primitaka i izdataka (KPI), knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije i sl.
 • salda konti kupaca i dobavljača
Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • obračun amortizacije tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji
 • obračuni kamata, zajmova
Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu
 • obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • analitike plaća radnika
 • porezne kartice radnika
 • sve propisane porezne evidencije
Izrada godišnjih poreznih prijava
 • porez na dodanu vrijednost
 • porez na dobit
 • porez na dohodak
 • posebni porezi
 • Kontakti
 • Sintel d.o.o.
  Jurja Dobrile 34
  35000 Slavonski Brod
 • +385-(0)35-277-001
 • +385-(0)91-277-0011
 • +385-(0)35-492-293
 • sintel@sintel.hr